PISC2009 (Personal Information Security Certificate)

PISC2009

Het PISC2009 is een waarborg waarin de mens centraal staat en dat voorziet in een beveiligde verwerking van vertrouwelijke informatie. De mens, niet meer als zwakste schakel maar als gecertificeerd regisseur die uw organisatie wapent tegen negatieve invloeden op uw bedrijfskritische informatie. Met andere woorden, het certificaat geeft een waardering aan de kennis, kunde en integriteit van het individu in relatie tot informatie (en - beveiliging).

Wanneer je op zoek gaat naar een erkend waarborg dat voorziet in een beveiligde, betrouwbare en vertrouwelijke schakel waarin de mens, in relatie tot informatieverwerking, centraal staat, dan zul je dat anno 2009 op burgerlijk niveau nauwelijks vinden. Wij kunnen ons thans, op basis van risico analyses, wapenen tegen fraude met documenten en tegen het lekken van vertrouwelijke informatie of andere vormen van criminaliteit. Er is een voldoende groot aanbod van beveiligingsbedrijven die producten leveren voor toegangscontrole, camerasystemen, controlesystemen, biometrische beveiligingen etcetera. Echter, de mens is bij het gebruik en bij de toepassingen van dergelijke systemen steeds de zwakste schakel.

Al investeer je tonnen in een afdoende ICT beveiliging, als de ICT manager zelf niet betrouwbaar is of de gebruiker onwetend, wat is je investering dan nog waard? Sterker nog, imagoschade en kosten voor herstel zijn naast de weggegooide investering het gevolg.

Wanneer je de focus legt op de factor mens en daarin investeert als het gaat om informatieverwerking in de breedste zin van het woord, breng je het beveiligingsniveau automatisch op een hoger plan, verlaag je het afbreukrisico bij hoge investeringen in technische oplossingen en voorkom je imagoschade en kosten voor herstel.

Kennis en daaraan gerelateerd informatie zijn een van de belangrijkste goederen van onze gemeenschap. Hier moeten we zorgvuldig mee omgaan. Niet alle kennis en informatie is voor iedereen toegankelijk. Kennis is macht en kan oneigenlijk (tegen je) gebruikt worden.

Het PISC2009 is een standaard voor ieder individu dat informatiebeveiliging hoog in zijn of haar vaandel heeft staan en daarmee van extra toegevoegde waarde is voor de organisatie waarin hij of zij werkzaam is.

Laat u informeren over de mogelijkheden en bel met Paul Veldhuizen via 0180 411255 of mail naar pisc2009@secureddocuments.nl.

Het PISC2009 kent 3 levels

  • PISC2009/1 Awareness training informatiebeveiliging (keuze uit verschillende modules)
  • PISC2009/2 Informatiebeveiliging toegepast in de praktijk (met examen)
  • PISC2009/3 Informatiebeveiliging toegepast op managementniveau (beleid maken)