Dossier-X Verhoogt de weerbaarheid van uw kinderen op internet

Dossier-X

Dossier-X is een spannend bewustwordingsprogramma waarin Agent-X op een missie gaat en de kinderen daarin betrekt. Het is van groot belang dat de noodzakelijke waakzaamheid uitgelegd, begrepen en toegepast wordt om ieders weerbaarheid voor nu en in de toekomst te vergroten!

Dossier-X, is een 'keurmerk' dat in het leven is geroepen om de jeugd bewust te maken van de gevolgen van Het Nieuwe Communiceren. Met een focus op Privacy, Integriteit en Communicatie zal de jeugd 'een extra zintuig' ontwikkelen waardoor men, alvorens iets te ondernemen op internet, zich eerst afvraagt wat de gevolgen van die actie zullen zijn. Als van nature dient die vraag keer op keer gesteld te worden.

Vooralsnog is Dossier-X gericht op de schoolgaande jeugd. Met name de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs en de brugklassen van het voortgezet onderwijs vormen de belangrijkste doelgroepen.

Bekijk onze website op www.dossier-x.nl of download onze informatiefolder over Dossier-X

Hoe werkt Dossier-X?

Het kind moet de 'Code AAA' zien te 'breken'. De eerste 'A' wordt verkregen na het doorlopen van de lesstof. De tweede 'A' krijgen ze na het succesvol afsluiten van de toets. De derde 'A' wordt verkregen nadat ouders en/of verzorgers de speciale oudermissie (thema-avond) hebben bijgewoond. Tijdens ouder- en/of thema-avonden worden de ouders op de hoogte gebracht van de lesstof en de wijze waarop ze zelf kunnen bijdragen aan de weerbaarheid van hun kinderen, alsmede de wijze waarop ze de kinderen kunnen controleren. De ouders en/of verzorgers dienen het certificaat van hun kind mee te nemen. Hun deelname is voldoende om de derde 'A' op het certificaat te bemachtigen.