Over ons Duurzame samenwerking is waar wij naar streven

Hollandridderkerk

Geschiedenis

Grafimediabedrijf Hollandridderkerk kreeg begin deze eeuw steeds frequenter de vraag op welke wijze haar veiligheid in haar manier van werken gewaarborgd was. Tot die tijd had Hollandridderkerk deze veiligheid in haar processen verwerkt. Echter, naar een erkend waarborg was niet eerder gezocht. De aard van de documenten en informatie die Hollandridderkerk te verwerken kreeg, werd steeds vertrouwelijker en moest voldoen aan steeds meer veiligheidseisen. Om die reden is gezocht naar een erkenning waarmee wij onze relaties specifieke veiligheids- en betrouwbaarheidsgaranties konden geven. Dit hebben wij destijds gevonden in het CWA 14641:2003 certificaat. Door ons naar deze norm te laten certificeren hebben er binnen Hollandridderkerk op alle niveaus vèrgaande veranderingen plaatsgevonden. Zo ook in de wijze van communiceren naar onze klanten die specifiek voor dit soort werkzaamheden ons benaderden. Voor Hollandridderkerk was dat in januari 2005 reden om de beveiligde en inmiddels gecertificeerde verwerking van informatie en de productie van waardepapieren onder te brengen in een aparte vennootschap met een eigen identiteit. SecuredDocuments was daarmee een feit!

SecuredDocuments is, als dochter van Hollandridderkerk en daarmee als onderdeel van de Hollandridderkerk groep, een verkoopmaatschappij die als innovatieve dienstverlener wordt ingezet bij de productie van beveiligd waardedrukwerk, bij de verwerking van vertrouwelijke informatie, bij bewustwordingsprogramma’s omtrent informatiebeveiliging en bij consultancytrajecten omtrent imagomanagement.

Veiligheid en betrouwbaarheid staan centraal in onze dienstverlening. De CWA 14641:2009 norm is een waarborg voor onze kwaliteit van dienstverlening. Onze toegevoegde waarden komen tot stand door kennisdeling en door de technische mogelijkheden van de grafimedia te koppelen aan beveiligde producten en processen.

SecuredDocuments is internationaal georiënteerd en zoekt samenwerking met partners die haar visie ondersteunen. De dynamiek van de organisatie en haar medewerkers biedt, samen met het hoge kennisniveau en de grote expertise, alle kansen voor de interne organisatie, haar partners en haar klanten om te profiteren van groei, ontwikkeling en rendement.

Informatie en daarmee informatiedragers en informatiestromen worden steeds meer erkend als dè kapitaalgoederen die toebehoren aan (rechts-) personen. In toenemende mate wordt het begrip Security gehoord en in alle lagen van de samenleving, in welke vorm dan ook, toegepast. Echter, ook het lekken van informatie of oneigenlijk gebruik van informatie en daaraan gekoppelde producten bereikt steeds vaker de pers. Bewustwording omtrent informatiebeveiliging en de Wet- en Regelgeving die ons bij de integriteit kunnen helpen, zijn nog niet in voldoende mate doorgedrongen.

Omdat de overdracht van informatie leidt tot communicatie, maken de stappen om tot beveiligde en integere informatieoverdracht te komen onderdeel uit van de communicatie-keten. In deze keten (Awareness - Compliance - Boodschap - Ontwerp - Content - Productie - Fulfilment - Distributie - Vernietiging) moeten in de verschillende fasen professionele veiligheidsfeatures, in zowel product als proces, aangebracht worden. Deze features leiden tot de gewenste waarborging ter beveiliging van deze informatie en het imago van een onderneming. Het bewustwordingsproces bij mens en bedrijf creëert kansen voor onze onderneming die, bij adequate opvolging, leiden tot onze gedroomde positie.

SecuredDocuments wil een autoriteit zijn op het gebied van informatiebeveiliging en bewustwording omtrent informatiebeveiliging alsmede op het gebied van imagomanagement. De synergie tussen veiligheidsfeatures, de technische mogelijkheden van digitale print, analoge kopie, bewustwording en kennisdeling verschaft ons USP’s die bijna als vanzelfsprekend moeten leiden tot de keuze van SecuredDocuments als leverancier van oplossingen op het gebied van informatiebeveiliging en imagomanagement. De gehele communicatieketen zal door ons bediend worden.

Paul Veldhuizen

Paul Veldhuizen
Directeur

Paul Veldhuizen is ruim 24 jaar werkzaam in de Grafische Industrie (waarvan 15 jaar binnen de Hollandridderkerk groep) en heeft vele facetten doorlopen en technieken meegekregen. Als Manager Operations & Security heeft hij zich gespecialiseerd in het behandelen van procesmatige vraagstukken die gelieerd zijn aan beveiligd drukwerk, proces- en productontwikkeling. Dagelijks bereikbaar via pveldhuizen@secureddocuments.nl of op telefoonnummer 06-45220310