Tres Pretia Imagomanagement

TRES PRETIA®

TRES PRETIA® imagomanagement is een totaalconcept dat zowel in de breedte als in de diepte een drempel opwerpt tegen imagoschade.

TRES PRETIA® ondersteunt, o.b.v. consultancy, organisaties bij het voorkomen van imagoschade door alle betrokkenen te transformeren van onbewust, onbekwaam naar bewust, bekwaam.

M.b.t. de omgang met bedrijfskritische informatie wordt een cultuur- en gedragverandering teweeg gebracht. Deze veranderingen maken dat iedere betrokken medewerker impliciet denkt en handelt om imagoschade te voorkomen. Het totaalconcept biedt, als te integreren proces of als modulaire aanpak, handvatten en richtlijnen voor Mens, Informatie en Veiligheid.

Uitermate belangrijk bij het tot stand brengen van een effectief en efficiënt toepasbaar waardedocument is het vertrekpunt. De risicoanalyse. Vragen als hoe het document gebruikt gaat worden, waar de risico's van het document zitten en in welke omgeving het document moet functioneren, dienen hier beantwoord te worden.

Onderdeel van de te formuleren strategie is ook het bepalen van de wijze waarop het waardedocument in de dagelijkse praktijk wordt gecontroleerd. Controleurs dienen namelijk over instrumenten te beschikken om het document op echtheid te beproeven. Het resultaat vormt een optimale eenheid van beveiliging- en communicatiedoelstellingen.

Het begrip authenticiteit is een kwaliteitskenmerk. Het betreft de mate van betrouwbaarheid van de originaliteit en herkomst van een document, een bericht, een gegeven of een ander object. In de informatiebeveiliging betekent het dat de herkomst van een bericht onomstotelijk kan worden vastgesteld.

Bij een vervalsing hebben voorwerpen of documenten de schijn van authenticiteit terwijl dit niet het geval is. Onder meer op grond van vergelijking met erkend authentiek materiaal kan men vaststellen of men al dan niet met een vervalsing te maken heeft.

Een echtheidskenmerk is een eigenschap van een document of waardepapier, bijvoorbeeld een bankbiljet, bankpas of paspoort. Echtheidskenmerken worden aangebracht om vervalsing of valsemunterij te voorkomen. Echtheidskenmerken waarborgen de authenticiteit van een document.

Enkele voorbeelden: Hologram en kinegram, microtekst, watermerk, preeg, (laser-)nummering, fluorescerende vezels in het papier. Wij informeren u graag over de vernieuwende mogelijkheden met Tonerbased Digital Security Printing!

Zie voor meer informatie de website van Tres Pretia www.trespretia.nl!

Van onbewust, onbekwaam … naar bewust, bekwaam …

TRES PRETIA® imagomanagement maakt het verschil!