ISO 9001 Lees meer informatie hieronder

ISO9001

Vakmanschap, ervaring, specialisatie en bovenal ambitie en gedrevenheid spelen de belangrijkste rollen bij het behalen van de hoogst haalbare kwaliteit van onze producten en diensten. Om die 'kwaliteitsbeleving' blijvend als norm te borgen binnen de gehele Hollandridderkerk groep maken wij adequaat gebruik van ons gecertificeerde ISO 9001 kwaliteitmanagementsysteem.

Alle bedrijfsprocessen zijn vastgelegd in algemene procedures of afdelingshandboeken die gemakkelijk toegankelijk zijn voor alle betrokken medewerkers. De inzet van de goed opgeleide KAM-coördinator staat borg voor actuele procedures en handboeken en dat het kwaliteitmanagementsysteem 'leeft' bij alle medewerkers. Wij hechten daarnaast veel belang aan de uitkomsten van de klanttevredenheidsonderzoeken die met regelmaat worden uitgevoerd. Wij zijn uiteraard trots op de uitstekende 'cijfers' die wij krijgen, maar staan altijd open voor aangedragen verbeterpunten.

Ons ISO certificaat is geen doel op zich maar een hulpmiddel om de kwaliteit van onze producten en processen continue te verbeteren!